دفاتر نمایندگی ما

ما جائی هستیم که پروژه شما قرار دارد.

اين برايمان بديهى است كه بدون در نظر داشتن محل اسقرارمان همواره براى پروژه هاى شما بهترين تيم كارى را دور هم جمع كنيم.

در آلمان دنبال KVL مى گرديد؟ ما در برلين، هامبورگ، فرانكفورت، مونيخ و اشتوتگارت هستيم، و در سطح بين المللى مى توانيد ما را در روسيه، قزاقستان، لهستان، اتريش، سوئيس و ابوذبى نيز بيابيد.

براى كسب اطلاعات بيشتر در مورد پايگاههاى ما مى توانيد به سايت هاى زير نيز مراجعه نمائيد: