خدمات و مشاوره املاک

آيا مايليد در زمينه ى املاك سرمايه گذارى كنيد اما هنوز در گرفتن تصميم قطعى مطمئن نيستيد؟
آيا املاكى داريد كه از سود آن خوشنود نيستيد؟
آيا در شركت خود فرآيندهاى توليد يا جريان فعاليت ها تغيير يافته اند و نياز به تطابق ساختار ساختمان خود با كارها را داريد؟

ما...

  • ملک مورد نظر شما را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار میدهیم و گزارشی جهت تصمیم گیری شما برای خرید مطرح میکنیم.
  • فضاى مورد نياز را آناليز كرده و پيشنهاداتى در راستاى استفاده ى بهينه از پتانسيل هاى اين فضا در اختيارتان قرار مى دهيم.
  • تحليل هاى اقتصادى برای شما تهيه و تنظيم مى كنيم.